Senin, 31 Desember 2012

Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara

Media pembelajaran powerpoint Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara ini untuk siswa kelas 9 SMP bidang studi IPS/Geografi yang berisi materi : 1.Malaysia, a. Kenampakan Alam Utama Malaysia, b. Keadaan Sosial Malaysia, c. Keadaan Ekonomi Malaysia, 2.Thailand (Muangthai), a. Kenampakan Alam Utama Thailand, b. Keadaan Sosial Thailand, c. Keadaan Ekonomi Thailand, 3.Filipina, Kenampakan Alam Utama Filipina , b. Keadaan Sosial Filipina, c. Keadaan Ekonomi Filipina, 4.Singapura, a. Kenampakan Alam Utama Singapura, b. Keadaan Sosial Singapura, c. Keadaan Ekonomi Singapura, 5.Brunei Darussalam, a. Kenampakan Alam Utama Brunei, b. Keadaan Sosial Brunei dan c. Keadaan Ekonomi Brunei Darussalam . 

Media pembelajaran powerpoint Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara ini dapat anda download di sini.

Hubungan Unsur Geografis dan Penduduk Asia Tenggara

Media pembelajaran MS. powerpoint ppt Hubungan Unsur Geografis dan Penduduk Asia Tenggara ini untuk siswa kelas 9 SMP pada bidang studi IPS/Geografi yang berisikan materi Pengertian Unsur Geografis, Bentang Alam Asia Tenggara, Letak, Luas, dan Batas Asia Tenggara, Keadaan Iklim Asia Tenggara, Sumber Daya Alam di Kawasan Asia Tenggara (tanah, perairan, tambang, flora dan fauna), Suku Bangsa di Kawasan Asia Tenggara (Ras Negroid dan ras mongoloid), Jumlah Penduduk di Kawasan Asia Tenggara, Mata Pencaharian Penduduk di Kawasan Asia Tenggara dan Persebaran 

Penduduk di Kawasan Asia Tenggara. Media pembelajaran MS. powerpoint (ppt) Hubungan Unsur Geografis dan Penduduk Asia Tenggara ini dapat didownload di sini.

Interpretasi Peta Tentang Bentuk dan Pola Muka Bumi

Media pembelajaran powerpoint Interpretasi Peta Tentang Bentuk dan Pola Muka Bumi ini untuk siswa kelas 9 SMP bidang studi IPS/geografi yang berisi materi : Menginterpretasi Peta Umum, langkah-langkah Sebelum menginterpretasi peta umum, Simbol budaya, Simbol alam, Simbol Titik, Simbol Garis, Simbol Area, Wujudnya simbol , Menginterpretasikan Peta Topografi, Peta topografi menunjukkan bentuk-bentuk muka bumi dan Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi. 

Media pembelajaran powerpoint Interpretasi Peta Tentang Bentuk dan Pola Muka Bumi bisa didownload di sini.

Minggu, 30 Desember 2012

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Media pembelajaran ini untuk kelas 9 SMP pada bidang studi IPS yang berbentuk file powerpoint yang berisi materi : Pengertian Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) , Lembaga Pembiayaan Pembangunan (devolepment finance corporation), Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat Berharga, Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance Company), Perusahaan Kartu Kredit ( Credit Card Company), Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company), Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company), Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Dana Pensiun, Manfaat Dana Pensiun , Perusahaan Pegadaian, Perusahaan Asuransi, Tujuan Asuransi, Unsur Kegiatan Asuransi, Jenis-jenis Asuransi, Peranan Asuransi, Koperasi Simpan Pinjam / Koperasi Kredit, Manfaat adanya Kospin dan Tugas Pokok Koperasi Simpan Pinjam. 

Media PEMBELAJARAN POWERPOINT lembaga keuangan bukan bank dapat didownload di sini.

Sabtu, 29 Desember 2012

Lembaga Keuangan Bank

Media pelajaran powerpint bidang studi IPS ini untuk kelas 9 SMP yang berisikan materi : Pengertian lembaga keuangan, Jenis Lembaga Keuangan , Sejarah Lembaga Keuangan Bank, Perkembangan bank di Indonesia, Pengertian Bank, fungsi pokok bank, Fungsi Umum Bank Di Indonesia, Bank Umum, Fungsi Bank Umum, Usaha Bank Umum, Jenis Bank Umum, Bentuk Hukum Suatu Bank Umum, Produk Bank Umum, Jenis simpanan di bank, Bank Perkreditan Rakyat, Tujuan dan Tugas Bank Perkreditan Rakyat, Usaha BPR, Kegiatan yang tidak boleh dilakukan BPR, Produk BPR, Bank Sentral , tugas pokok Bank Indonesia , tugas pokok Bank Indonesia , Produk Bank Sentral, Bank Syariah, Prinsip utama yang dianut oleh bank-bank islam , dan Sumber dana Bank syariah. 

File berupa bahan ajar powerpoint Lembaga Keuangan Bank yang bisa didownload di sini.

Pengikut